TAPUMU NASIL ALACAĞIM ?

SÜRECİNİZİ TAKİP EDİN

30 Soru 30 Cevap

1. Okmeydanı ne zaman kuruldu ?

Okmeydanı, İstanbul’un fethinde Osmanlı okçularının mevzilendiği meydandır. Bu tarihten sonra Fatih Sultan Mehmet tarafından okçuların talim alanı olarak vakfedilmiştir. Fatih, fethi Okmeydanı’ndan yönetmiştir. Beyoğlu’nu kuran sultan olarak bilinen 2. Beyazıt, alanı daha da genişletmiş, sınır taşları ile sınırlarını belirlemiştir. Okmeydanı alanı, 2010 yılına kadar Fatih Sultan Vakfı’nın tapulu arazisidir. Bu tarihten sonra vakfa, vakıf hukuku çerçevesinde, başka bir arazi tahsis edilmiş, yapılan protokollerle alan önce hazinenin, daha sonra belediyenin mülkiyetine geçmiştir.

2. Okmeydanı ne kadar alanı kapsamaktadır?

Okmeydanı toplam 200 hektar alan üzerine kuruludur. Bu alanın 160 hektarı Beyoğlu ilçe sınırlarında yer almaktadır.  Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Kulaksız, Piripaşa, Piyalepaşa mahalelerimiz Okmeydanı’ndadır. Okmeydanı Türkiye’deki birçok Anadolu şehrinden büyük bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Yerleşik nüfus 86 bindir.

3. Okmeydanı’nda deprem riski var mı?

Türkiye bir deprem ülkesi. İstanbul da deprem kuşağında bulunan bir metropol. Okmeydanı, deprem riskinin en yüksek olduğu semtlerimiz arasında yer almaktadır. Burada bulunan binalar, mülkiyet probleminin de etkisiyle denetimsiz olarak inşa edilmiştir. Bir çok binanın yaşı 50’nin üzerinde. Marmara Depremi’nden sonra çıkan deprem yönetmeliğine uygun sağlıklı bina yok denecek kadar azdır. Bunun ötesinde, yangın, sel ve benzeri afetler için de Okmeydanı’nın altyapısı yetersiz. İtfaiye araçlarının giremeyeceği sokaklar var. Bir deprem sırasında, mevcut yol ağından vatandaşı tahliye etmek, enkazlara müdahale edebilmek bile imkansız. Sonuç olarak, Okmeydanı’ndaki binalarda ve semtin tamamında deprem riski çok yüksek düzeyde.

4. Okmeydanı’nda mülkiyet sorunu nasıl başladı?

1950’den itibaren İstanbul’a olan yoğun göçle birlikte, Okmeydanı’nda önlenemeyen bir yapılaşma yaşandı. Vatandaşlar tarafından kullanılan vakıf arazisi binalarla doldu. Binalar, evler, arsalar zaman içinde el değiştirdi, içinden çıkılmaz bir haklar sorunu ortaya çıktı. Okmeydanı’nda yaşayanlar, arazi sahibi olan vakfın davalarıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, satın aldıkları binalarda sürekli yıkım, sürekli çıkarılma endişesi ile yaşadı. Buradaki mülkiyetlerin, muhtarlık, noter satışları, tapu tahsis belgeleri mevcut. Ancak, hazine ile yapılan takas ve ardından arazinin, kullanıcılarına bedeli karşılığında verilmesi amacıyla Milli Emlakla yapılan protokolle, arazinin belediyeye devrine kadar bu evrakların hiçbir hükmü yoktu. Çünkü buradaki mülkün ve tapunun sahibi 2010 yılına kadar Fatih Sultan Mehmet Vakfıydı. Takas ve ardından yapılan planlama ile mülkiyet sorunu ilk kez gerçek bir çözüme kavuştu. Böylece başvuru yapanların belirli bir bedel ödeyerek tapu sahibi olmalarının önü açıldı.

5. Fatih Sultan Mehmet Vakfının mülkiyet hakkı nasıl çözüldü?

4706 sayılı kanunun verdiği imkanlarla Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na aynı değerde başka bir arazi tahsis edilmesini sağladık. Okmeydanı arazisinin tamamını hazine mülkiyetine taşıdık. Ardından, fiili kullanıcılara bedeli karşılığında verilmek üzere araziyi belediye mülkiyetine aldık. Okmeydanının, tarihi kimliğini korurken, hakları güvence altına alan, geleceğin model semtini kurmanın yolunu açtık.

6. Okmeydanı’nın tamamı sit alanı değil mi?

Okmeydanı’nın tamamı 1961 yılında tarihi sit alanı ilan edildi. Mülkiyet sorununun çözümü ve İmar Planı için sit alanı sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyordu. Bu çerçevede üniversitelerimizin destekleriyle İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu nezdinde girişimlere başladık. İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, tamamı tarihi sit alanı ilan edilen Okmeydanı’nı bu kapsamdan çıkardı. Kurul 2010 yılında, 3370 sayılı kararıyla, Okmeydanı sınırlarında bulunan 14 bölge ve mezarlıkları “tarihi sit” alanı olarak belirledi.

7. Okmeydanı’nda ne kadar sit alanı var, bu alanlardaki ve kamu kullanım alanlarındaki hak sahipleri ne olacak?

2010 öncesi’nde Okmeydanı’nın tamamı sit alanıydı. Bu tarihten sonra, 14 bölge dışındaki alanlar sit alanı olmaktan çıkarıldı. Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı’nın önü açıldı. Bugün itibarıyla Okmeydanı’nda ilan edilen sit alanları ve Uygulama İmar Planı’nın tespit ettiği kamu kullanım alanlarında toplam 1340 bina bulunmaktadır. Bu binalardaki bağımsız birim sayısı yani ev ve işyerlerinin toplam sayısı 6805 adettir. Bu binalarda 27 bin 220 kişi yaşamaktadır. Planlamada, bu alanlarda kalan mülk sahiplerinin, sahip oldukları toplam metrekare Okmeydanı’nda sit alanı ya da kamu kullanım alanı olmayan alanlarda kendilerine tahsis edildi. Bu vatandaşlarımız da, hak kaybı yaşamayacaklar, sahip oldukları aynı metrekaredeki tapularını eşdeğer yerlerden alacaklar.

8. Bugün Okmeydanı’nda ne var?

14 bölge ve mezarlıklar dışındaki alanların sit alanı kapsamından çıkarılmasını takiben detaylı bir saha analizi yaptık. Bu analize göre, 5602 binada 18 bin 789 ev, 5618 işyeri bulunuyor. Binaların tamamı, 677 bin 397 metrekare alan üzerine kurulu. İbadethane, eğitim, idari, sağlık ve spor tesislerinin tamamı yalnızca 20 adet. Bu sayı, toplam yapı sayısına oranlandığında %1’den çok daha küçük. Sosyal donatı alanı, park, çocuk parkı, otopark, meydan yok. Binaların büyük çoğunluğu deprem tehdidine karşı güvensiz.

9. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hangi aşamada?

Mülkiyet hakkının, imarlı bir şehrin ilk adımı olan 1/5000 ölçekli Nazım İmar planlarımızı 3194 Sayılı İmar Kanununun 5. Maddesine esas olarak tamamladık. Nazım İmar Planı sürecinde vatandaşlarımızla birlikte; yerleşime uygun alanları, etüt gerektiren alanları, yerleşim için uygun olmayan alanları, yüksek ve orta yoğunluklu yerleşim alanlarını, konut ve ticaret alanlarını, tarihi sit koruma alanlarını, tescilli kültür varlıklarını, parklar ve dinlenme alanlarını, mezarlıkları, ilköğretim, orta öğretim, mesleki teknik lise alanlarını, kültürel tesis, belediye hizmet alanlarını, dini tesis alanlarını, kapalı ve açık semt spor alanlarını, ulaşım altyapısını belirledik, plan teklifi olarak hazırladık. Nazım İmar Planı önce İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisince onaylandı.

10. Sit alanlarında, sosyal donatı ya da teknik altyapı alanlarında kalan mülkler ne olacak ?

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planıyla sosyal donatı, teknik altyapı ya da 14 sit alanında kalan mülk sahiplerinin haklarını da garanti altına aldık. Okmeydanı’nda halen var olan menzil ve nişan taşlarını barındıran sit alanlarını aynı zamanda Okmeydanı’nın yeşil alanları gezi ve kültür parkları olarak belirledik. Okçular Tekkesi ve Namazgah’ı içine alan sit alanı, geleneksel ve modern okçuluğun dünyadaki en önemli merkezi olarak yeniden ihya ediyoruz. Bu alan, Okmeydanı yaşamını, spor, kültür, turizm, ticaret, gelenek etrafında yeniden şekillendirecek, aynı zamanda, Okmeydanı ve sakinlerinin ekonomisine yeni kapılar açacaktır. Buralarda bulunan hak sahiplerine, eşdeğer mülk vermeyi planın bir şartı olarak belirledik. Herkesin hakkını koruma altına aldık.

11. 1/1000 Öçlekli Uygulama İmar Planı tamamlandı mı?

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlığı kapsamında vatandaşlarımızla sayısız toplantı yaptık. Hak sahiplerinin mülklerini, kullanım metrekareleriyle yerinde tespit ettik. Yoğun bir mesai ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı çalışmalarını tamamladık. Vatandaşlarımızla birlikte hazırladığımız 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı da önce Beyoğlu Belediye Meclisi sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi ardından İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylandı.

12. Uygulama İmar Planı onaylandığına göre yıkım olacak mı?

Ne Beyoğlu Belediyesi’nin ne İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin gündeminde yıkım yoktur, hiç olmamıştır. Yıkım için plan yapmaya ihtiyaç yoktur. Bilakis, belediye imar planı yaparak, mülk sahiplerinin arsalarında tasarrufunu yasal hale getirmiştir. Kara propagandayla vatandaşlarımızı yine yıkımla korkutmaya, süreci kesintiye uğratmaya çalışanlar var. Okmeydanı’nda herhangi bir yıkım olmayacak. Vatandaşlarımız parsel, ada ya da Okmeydanı’nın bütününde, yeni binalarını yapmak üzere anlaşıncaya kadar binalarında oturacaklar. Tapuların dağıtımıyla, mülk sahibinin mülkünde tasarruf hakkı, kimsenin müdahale edemeyeceği şekilde kesinleşmiş olacak. Bu gelişme mülklere büyük değer katan bir gelişmedir. Vatandaşlar, imar planına göre, aralarında uzlaşarak ve diledikleri zaman yeni binalarını inşaa edebileceklerdir. Eğer vatandaşlar böyle bir karar alırlarsa, yeni binalarını yapabilmek için eski binalarını yıkacaklardır. Özet olarak plan yıkımın değil, yapmanın yolunu açmıştır. Bu aynı zamanda, bu ölçekte, vatandaş eliyle, yerinde yapılan Türkiye’nin en büyük şehir yenileme hamlesidir.

13. Planda tekstil atölyeleri ve imalathaneler neden yok, isdihdam nasıl sağlanacak?

Okmeydanı konumu itibari ile bir yaşam alanı olarak planlandı. Yoğun konut alanlarının bulunduğu Okmeydanı gibi alanlarda yer alması mümkün olmayan imalathane ve atölyelere yer verilmedi. Uygulama sırasında imalathane ve atölyeler kendi uzmanlık alanları ile ilgili alanlara taşınacak. Plana göre, Okçular Tekkesi, Açıkhava müzesi ve Namazgah bir cazibe merkezi olarak canlandırıldı, canlandırılıyor. Fatih’in Fethi seyrettiği alanda seyir terası bulunacak. Türkiye’nin sayılı fuar alanlarından biri Okmeydanı’na kurulacak. Okmeydanı hem şehir hem tarih turizmi için önemli merkezlerden biri olacak. Fuar alanı, turistik tesisler, ticarethaneler binlerce kişi için iş alanı oluşturacak. Fuar ve turizm hareketiyle, esnaflarımızın iş hacimleri yükselecek.

14. Okmeydanı Uygulama İmar Planı’nda ne kadar ev, ne kadar ticarethane, ne kadar kamu kullanım alanı var?

Plana göre Okmeydanı’nda, hali hazır hak sahiplerinin, sahip oldukları metrekare kadar konut ve ticarethane olacak. Konut ve ticarethanelerin, hak sahiplerine mali külfet getirmemesi için imar artışı var. Bu artış aralarında uzlaşan hak sahiplerinin tasarrufunda olacak. Plan üzerinde görülebileceği gibi Okmeydanı’nın %44’ü konut ve ticaret alanı, %56’sı ise; yeşil alan, mezarlık, sit alanı, dini tesis, belediye hizmet birimi, ilköğretim okulu, sosyal tesis, kültürel tesis, spor tesisi, meslek okulu, idari tesis, ortaöğretim tesisi alanı olarak planlandı.

15. Okmeydanı’ndaki tarihi eserler nelerdir, ne durumdadır?

Osmanlı döneminde, vakıf arazisine, okçular tekkesi, namazgah, menzil taşları ve mezarlar dışında herhangi bir yapı yapılmamıştır. Menzil taşları alanda bulunan en önemli tarihi eserlerdir. Bu taşlar Osmanlı okçularının ok atma derecelerini göstermektedir. Dönemin en ünlü şairleri tarafından yazılmış, en yetenekli hattatlar tarafından işlenmiş ve en büyük taş ustaları tarafından yontulmuş sanat eserleridir. Maalesef bu taşların %90’ı günümüze erişememiştir.

Günümüze erişen 25 adet taş koruma altına alınmıştır. Okçular Tekkesi restore edilerek 2013 yılında, faaliyetlerine başlamıştır. Okmeydanı’nda bir açıkhava müzesi oluşturularak, eserlerin sergilenmesi hazırlanan imar planının kararları arasındadır. Okmeydanı’nı yaşayan bir şehir müze yapan tarihi eserler şunlardır:

Sultan Selim 3 Abidesi, Silahtar Mehmet Paşa Abidesi, Mehmet Ali Bey Abidesi, Fevzi Bey (Gül Ahmet Paşazade) Abidesi, Hafid Efendi Abidesi, R12 Kitabesiz Abide, R13 Kitabesiz Abide, Tozkoparan İskender Abidesi, R16/1 Kitabesiz Abide, Sultan Mahmut Abidesi (1247), Şeyh Hamdullah Abidesi, R21/3 Menzil Taşı, R21/4 Menzil Taşı, R21/5 Kitabeli Abide, Hasan Ağa Menzil Taşı, Sultan Mahmut Abidesi, Sultan Mahmut Abidesi (1250) Beşir Ağa Ayak Taşı, Mehmet Kethüda Abidesi, Mustafa Bey Üstünavi Abidesi, R43/2 Kitabeli Abide (1001), Nazifi Mustafa Abidesi, Beşir Ağa Basmalı Taş Abidesi, Hacı Beşir Ağa Abidesi (1177), Cafer Sadık Bey Ana Menzil Taşı, R112 Kitabesiz Abide, Suada Bey Abidesi, Sultan Mahmut Abidesi, Hacı Beşir Ağa Abidesi, Kırık 12 Yüzlü Abide, Şeyh Cevher Tekkesi, Okmeydanı Tirendarlar Tekkesi, Piyalepaşa Tekkesi, Namazgah, Kadınlar Çeşmesi, Sultan Ahmet Han Çeşmesi, Haskök Sınır Taşı, Aynalı Kavak Kitabeli Sınır Taşı, Hasköy Mezarlığı Kitabeli Sınır Taşı

16. Tapular ne zaman verilecek?

Bugün itibarıyla, mülk sahiplerinin hakları tescil edilmiş durumdadır. Hak Sahipliğine göre oluşturduğumuz ada dağıtım cetvellerini vatandaşlarımızın bilgisine sunduktan sonra tapu dağıtımına başlıyoruz. Vatandaşlar, paylarına düşen arsanın bedelini ödedikten sonra tapularını alacaklar. Okmeydanı’nda 26 bin bağımsız birim bulunuyor. 26 bin tapu hak sahiplerine dağıtılacak. İlk tapuları, 29 Mayıs’ta İstanbul’un fetih yıldönümünde dağıtmaya başlıyoruz.

17. Tapuyu almak için ne yapmak gerekiyor?

Mülkiyet hakkını ispat eden belgelerle, Fetihtepe Semt Konağı’na başvuru yapılması gerekiyor. Bu belgeler:

  • Tapu Tahsis Belgesi veya İmar Affı Başvuru Formu ile 2000 tl’lik Ziraat Bankası dekontunun onaylı suretleri,
  • Binanın 2 ayrı cepheden çekilmiş 2 adet fotoğrafı,
  • Başvurulacak bağımsızlara ait mükellef bilgileri beyan dökümü,
  • Başvurulacak bağımsızlara ait 2000 yılı ve öncesine ait en az iki kurum faturası (İSKİ, BEDAŞ gibi.), fatura bulunamıyorsa iki kurumdan alınmış ilk sözleşmelerin onaylı suretleri,
  • Tapu tahsis veya imar affında ismi geçen kişiden son kullanıcıya kadar olan satışların fotokopisi, son satışın aslı veya noter onaylı sureti,
  • Veraset varsa, ölen kişi adına kayıtlı Nüfus Kayıt Örneği, ölen kişinin Veraset İlamı, varislerden gelemeyecek olan varsa, satın alma yetkisi olan bir vekaletname.
18. Tapu bedeli olarak ne kadar para ödenecek?

2010 yılına kadar vakıf arazisi olan Okmeydanı, bu tarihte yapılan takastan sonra hazine mülkü olarak kaydedildi. Milli Emlak İdaresi, hak sahiplerine dağıtmak üzere bu araziyi belediyeye devretti. Hak sahiplerinin tapu alabilmeleri için, belirlenen bedeli yatırmaları gerekiyor. Bedel 4706 sayılı kanunda yer alan, emlak beyan değerinin en az 2 katı olarak tespit edildi. Vatandaşımızın kanunla belirlenmiş olan bu bedeli daha rahat ödeyebilmesi için Beyoğlu Belediyesi olarak Okmeydanı Bölgesinde Emlak Beyan Değerlerini olabildiğince düşük tuttuk. Bedeller tayin edilirken, vatandaşın ödeme gücü azami derecede dikkate alındı. Bedellerin ödenebilir olabilmesi için ayarlamalar yapıldı. Belirlenen bedeller %10’u peşin 5 yıla kadar vadeli olarak ödenebilecek. Tapu, peşin ödemelerde hemen, taksitli ödemelerde ise taksit ödemeleri bittikten sonra verilecek. Okmeydanı’ndaki emlak beyan değerleri taşınmazların bulunduğu sokağa göre değişmektedir.

19. Tapu için başvuru yapmayan mülk sahipleri ne olacak?

Okmeydanı mülkiyet meselesinde, vatandaşlarımızın katkılarıyla büyük mesafe alınmış bulunmaktadır. Hak sahipleri kahir ekseriyetle müracaatlarını yapmışlardır. Müracaat yapmayan hak sahipleri, tapu haklarını kaybedeceklerdir. Haklarını kaybetmemeleri için bütün mülk sahiplerinin zamanında müracaatları önem taşımaktadır.

20. Tapuların dağıtımından sonra Okmeydanı’nında ne olacak?

Vatandaşlar hak sahibi olduktan sonra, kendi insiyatifleriyle imar planına uygun olarak bu haklarını kullanacaklardır. Yapılan yepyeni bir şehir planıdır. Önümüzdeki 5 yıl içinde Okmeydanı’nda yepyeni bir Okmeydanı kurulacaktır. Bu Okmeydanı’nda, mülkiyet endişesi olmayacak. Bütün çocuklara yetecek okul olacak. Depreme karşı güvenli, umutlu evler olacak. Yeterli sağlık kuruluşu olacak. Semtin gençlerine daha fazla iş imkanı olacak. Bütün sosyal etkinlikler için mekanlar olacak. Kapalı ve açık spor alanları olacak. Okmeydanı tarihine yakışır mabedler olacak. Açıkhava müzesi olacak. Meydanlar olacak. Ticaret olacak, alış veriş olacak.

21. Mülklerini satmak isteyenler ne yapmalı?

Okmeydanı’ndaki mülkiyet probleminin bitmesi, her metrekarenin kıymetini kat kat artırdı. İnşaat sektörü başta olmak üzere dünya çapındaki girişimciler, projelerini yepyeni bir şehir kurma imkanı olan Okmeydanı’na yönlendireceklerdir. Gelecek tekliflere vatandaşlarımızın ortak cevap geliştirmesi, Okmeydanı’nın geleceği için büyük önem taşımaktadır. Süreç tamamlanıncaya kadar mülk sahiplerinin mülklerini satmamaları, teklif edilen projelerde ortak hareket etmeleri menfaatlerine olacaktır.

22. Mülk sahipleri inşaat yapımına başlayınca kiracılar ne olacak?

Okmeydanı Uygulama İmar Planı sadece teknik bir konu değildir. Aynı zamanda sosyal belediyecilik, sosyal devlet projesidir. Hak sahibi vatandaşlarımız bu planla güven ve huzur içinde mülklerini kullanacaklar. Çocuklarımız, gençlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, çalışanlarımız, hizmet edenlerimiz yaşanılır bir şehirde yaşasın istiyoruz. Hak sahipleri ile ilgili bu değişimin, kiracıları da kuşatacak şekilde genişlemesi için girişimler devam etmektedir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOKİ ve Beyoğlu Belediyesi işbirliğiyle, Okmeydanı’ndaki kiracı vatandaşlarımızın çok cazip şartlarda ev sahibi olacağı bir proje üzerinde çalışılmaktadır. Okmeydanı’nda yaşayan kiracı vatandaşlarımızın, ev sahibi olması için her türlü imkanımızı seferber ediyoruz, edeceğiz.

23. Mülk sahipleri binalarını tek tek mi yapacak?

Okmeydanı’nda karmaşık bir mülkiyet sorunu çözüldü. Herkes sahip olduğu metrekare miktarınca tapusunu alacak. Planlama ada ve parsel bazında yapıldı. Ada ve parsel bazında planlamada, arsa üzerinde evi ya da ticarethanesi olan herkes söz sahibi. Yeni binaların yapımı, en az bir ada ölçeğinde, ancak hak sahiplerinin uzlaşmasıyla ve birlikte yapılacak. Çoğunluğun üzerinde uzlaştığı projelerde, ya da Okmeydanı’nın tamamında tek bir projede bütün binalar birlikte yapılacak.

24. Bizim evimizi bize satıyorlar diyenler var, neden İmar Planı yapılmadan tapular verilmiyor?

Okmeydanı’ndaki arazinin tamamı Fatih Sultan Mehmet Vakfına aitti. Hazine ve Vakıf arasındaki takas ile mülkiyet hazineye geçti. Hazine, bu araziyi İmar Planı yapmak ve bedeli karşılığında kullanıcılarına vermek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’ne devretti. Buranın gerçek ve yasal bir yerleşim alanı olması planlanması ile mümkün. Bu nedenle planlama yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beyoğlu Belediyesi’ne devredilen arsalar, uygun şartlarda, yasanın belirlediği bedel üzerinden hak sahiplerine devredilmeye başlandı. Yaşanan mülkiyet sorunu böylece son buldu. Verilen tapular binaların değil, imar hakkı olan arsa paylarının tapularıdır. Kimseden, binası karşılığında herhangi bir bedel talep edilmiyor, edilmeyecek.

25. Plan hazırlarken vatandaşla yeterince paylaşım yapıldı mı?

Okmeydanı’nda attığımız her adımı vatandaşla birlikte attık. Meydana gelen her gelişmeyi doğrudan kendileriyle paylaştık. Aşama aşama bütün gelişmeleri özel bültenlerle kendilerine ulaştırdık. Her bir mülk sahibini, Fetihtepe Semt Konağı’nda yaptığımız toplantılara davet ettik. Geniş katılımlı 60 toplantı yaptık. Binlerce hak sahibi ile her detayı yüz yüze görüştük. Sorularını cevapladık. Önerilerini dinledik. Belediye yayın organlarında, internet sitemizde, süreli yayınlarımızda bütün gelişmelere yer verdik. Konuyla ilgili bir çok kara propaganda yapıldığı halde, etkin bir iş birliği sonucunda %95’e varan mutabakatla süreçleri tamamladık. Bundan sonra da aynı çalışma yöntemiyle yolumuza devam edeceğiz. Vatandaşımıza, tarihe, geleceğimize karşı sorumlu olduğumuzun bilinciyle hareket ettik. Hakkımızdaki hükmü, vatandaşımızın vereceği bilinciyle, %100 şeffaf hareket ettik, %100 şeffaf hareket etmeye devam edeceğiz.

26. Vatandaşların tamamı plan konusunda ikna oldu mu? İtiraz edenler yok mu?

Eskiden İmar Planları yapıldıktan sonra vatandaşın haberi olurdu. Planlar yapılırken değil, yapıldıktan sonra itirazlar başlardı. Genelde herhangi bir sonuç alınamazdı. Plandan daha önce haberdar olanlar, prim yapacak yerleri satın alır, rant elde ederlerdi. Bu ahlaki olmayan bir durumdu. Artık böyle bir şey sözkonusu değil. Okmeydanı bu anlamda da büyük bir örnektir. Planın her aşamasını vatandaşlarımızla paylaştık. Bütün hak sahiplerinin, herşeyden haberdar olması için azami gayret sarfettik. Bu nedenledir ki, hak sahiplerinin %60 gibi büyük çoğunluğu, henüz çalışmalar devam ederken, evraklarını tamamlayarak başvurularını yaptı. %95 gibi büyük bir mutabakat sağladık. Henüz başvurmayanlar, evraklarını tamamlıyor. Bütün süreç boyunca sadece 700 kişiden itiraz geldi. Çok çeşitli nedenlerle yapılan bu itirazları da değerlendiriyor, gereğini yapmaya çalışıyoruz.

27. Konuyla ilgili diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları konudan ne kadar haberdar?

Doğrudan vatandaşlarımızla yaptığımız toplantıları, bu toplantılarda aldığımız prensip kararlarını ilgili diğer kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile de eş zamanlı toplantılarda paylaştık. Hem plan aşamasında hem de takip eden aşamalarda, en geniş mutabakat için azami gayret sarf ettik.

Bu çerçevede: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şişli Belediyesi, Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Okmeydanı Çevre Koruma Derneği, Kaptanpaşa Muhtarlığı, Keçecipiri Mahallesi Muhtarlığı, Piri paşa Mahallesi Muhtarlığı, Akseki Günyaka Köyü Güzelleştirme Derneği, Giresun Alucra Karaağaç Köyü Derneği, Giresun Alucra Aktepe Köyü Derneği, Tepeküknarlı Köyü Derneği, Giresun Alucra Doludere Köyü Derneği, Giresun Alucra Karabörk H Kalk. Derneği, Giresun Alucra Koman Köyü Derneği, Giresun Alucra Köklüce Köyü Derneği, Giresun Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Giresun Alucra Vakfı, Giresun Alucra Yeşilyurt Köyü Derneği, Giresun Kuşçulu Derneği, Giresun Piraziz Armutçukuru ve Çağlayandere Köyü Kalk. Day. ve Yrd. Derneği, Ömer Köyü Derneği, Giresun Şebinkarahisar Gürpınar Köyü Derneği, Giresun Şebinkarahisar Sos.Yrd. Derneği, Sivas Divriği Çamlık Köyü Kalkınma ve Dayanışma Kültür Derneği, Sivas Çatalkaya Kalkındırma Güzelleştirme Derneği, Sivas Hafik Beydili Derneği, Sivas Hafik Caltılı Köyü Der., Sivas Hafik Yardımlaşma Derneği, Sivas Hafik İlçesi Dernekler Federasyonu, Sivas Hafik Karlı Köyü Derneği Köyü Derneği, Sivas Hafik Tavşanlı Köyü Derneği, Sivas Hafik Üzeyir Köyü Derneği, Sivas Merkez Başıbüyük Derneği, Sivas Zara Ütükyurdu Köyü Yardımlaşma Derneği, Tokat Turhal Ulutepeli İş Adamları Derneği, Piyalepaşa Mahallesi Muhtarlığı, Fetihtepe Mahallesi Muhtarlığı, Akseki Yarpuz Köyü Derneği, Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi Çevre Koruma ve Derneği, Giresun Alucra Arda Köyü Derneği, Giresun Alucra Çamlıyayla Köy Derneği, Giresun Dereli Cöyü Derneği, Giresun Alucra Gürbulak Köyü Derneği, Giresun Alucra Kemalli Mahallesi Sosyal Yrd. Derneği, Alucra Suyurduköyü Derneği, Giresun Alucra Topcam Köyü Derneği, Giresun Alucra Demirözü Köyü Derneği, Giresun ili Görele İlçesi Derekuşçulu Köyü Kidir Mahallesi Kült, ve Kalk. Derneği, d. Derneği, Giresun Piraziz Şerefli Köyü Derneği, Giresun Şebinkarahisar Çiftlik Mahallesi Hacıpahi Köyü Derneği, Gümüşhane ili Şiran İlçesi Konaklı Köyü Derneği, Rize Melek Köyü Derneği, Sivas Esenli Köy Derneği, Sivas Hafik Bayıraltı Köyü Kalkındırma ve Çakmak Köy Derneği, Sivas Hafik Düğer Köy Derneği, Sivas Hafik Emre Köyü Kalkındırma Derneği, Sivas Hafik Kızılören Köyü Derneği, Sivas Hafik Olukbaşı Köyü Derneği, Sivas Hafik Pirhüseyin Çerkez Başıbüyük Köyü Derneği, Sivas Merkez Sivritepe Köyü Derneği, Sivas Zara Akyazı Köyü ve İş Hayatını Geliştirme Derneği, Van İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Kalkındırma Derneği ile istişare toplantıları yapıldı.

28. Mülk sahiplerinin sorunları için bir çözüm merkezi kuruldu mu?

Fetihtepe Semt Konağı, tapular teslim edilinceye kadar bir çözüm merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek. Takip eden dönemde yapılacak toplantılar da yine bu merkezde yapılacak. Okmeydanı’nın İmar Planı kapsamındaki yol haritası konusunda, uzmanlarımız hak sahiplerini bilgilendiriyorlar, bilgilendirecekler. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan ve konuyla ilgili yetkililer vatandaşlarımızla periyodik olarak Fetihtepe Semt Konağımızda buluşmaya devam edecek. www.vatandasinokmeydani.com web sitesi üzerinden de başvurular yapılabilecek, gelişmeler takip edilebilecek.

29. Beyoğlu Belediyesi, takip eden süreçte ne yapacak?

Beyoğlu Belediyesi, 50 yıllık bir mülkiyet problemini vatandaşlarla birlikte çözüme kavuşturdu. Okmeydanı’nın bundan sonraki yol haritası imar planıdır. Belediye, plana uyum noktasında kontrol edici, denetleyicidir. Beyoğlu Belediyesi asli görevini de harfiyyen yapmaya devam edecektir. Bu görev, Beyoğlu’nun ve İstanbul’un geleceğini ilgilendiren bu sürecin devamında da, vatandaşlarının yanında olmaya devam etmektir.

İmar Planı’na uygun yeni Okmeydanı kurulurken, titizlikle takip edeceğimiz hususlar şunlardır:

1. Vatandaşların uzlaştığı proje, Okmeydanı’nın tamamını kuşatıyorsa, kiracılar dahil hiç kimsenin mağduriyet yaşamamasına azami dikkat edilecek, kiracıları da kapsayan projelere öncelik verilecek, 2. Hak sahipleri bir girişimciyle anlaşırsa, kimse yeni binası için para ödemeyecek,
3. Uzlaşılarak uygulanacak projelerde, sağlık tesisleri, sosyal tesisler, kültür tesisleri ve ibadet mekanlarının plana uygun olarak, kamu ve vatandaş kaynağı kullanmadan yapılmasına azami önem verilecek,
4. Okmeydanı’na taleple gelen girişimciler, hak sahiplerinin çoğunluğu ile anlaştıktan sonra uygulamaya alınacak.