TAPUMU NASIL ALACAĞIM ?

SÜRECİNİZİ TAKİP EDİN
Anasayfa > Gerekli Evraklar > Dernekler İçin Gerekli Evraklar

Dernekler İçin Gerekli Evraklar

1. Olağan/Olağanüstü olarak Genel Kurul toplantısı (Kongre)  yapılarak;

 Yapılacak kongrede Yönetim Kuruluna ÖRNEKTE YAZILI YETKİLERİN (EK-1)  verilmesi,
 Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu üyelerinden birini GENEL KURULUN VERDİĞİ YETKİLERLE (Ekte bulunan örnek) temsile/imzaya yetkili kılacak şekilde karar alınması, (EK-2) (Bu kararda satın alınacak yerin ada-parsel bilgilerinin mutlaka yazılması gerekmektedir.)
  Genel Kurul Kararının ve Yönetim Kurulu Kararının İl Dernekler Müdürlüğüne ibrazı ile onaylanması gerekmektedir.

2. Belediyemizce istenilen diğer belgelerle birlikte (EK-3) 

 İl Dernekler Müdürlüğünden alınacak onay yazısı,
 Yetki verilen kişiye ait Noterden onaylı imza sirküleri,
 Dernek kaşesi ile gelinmesi halinde işlemler yürütülebilecektir.

3. İşlemlerinizin tamamlanması ve Tapuya tescilden itibaren 1 ay içerisinde İl Dernekler Müdürlüğüne taşınmaz edinimi ile ilgili olarak bildirimde bulunmak gereklidir. (HATIRLATMA)

EK-1 dosyasını word formatında indirmek için tıklayınız...

EK-2 dosyasını word formatında indirmek için tıklayınız...

EK-3 dosyasını word formatında indirmek için tıklayınız...

 

BİLGİ İÇİN:
Beyoğlu Belediyesi Emlak İstimlâk Müdürlüğü
444 0 160  / 252 -148